Postawa patriotyczna Prymasa Tysiąclecia wzorem odpowiedzialności za Ojczyznę

25 września 2007 r. w Komańczy odbyła się doroczna uroczystość związana z osobą Sługi Bożego kardynała Stefana Wyszyńskiego. Tym razem została wybrana data uwięzienia Księdza Prymasa, by ukazać wartości, jakie promował, za które cierpiał, a nawet gotów był życie oddać.

J10nuż od godziny dziewiątej niezwykły gwar rozlegał się dokoła. Przybywały delegacje dzieci i młodzieży szkół podstawowych i gimnazjów im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego z różnych stron Podkarpacia i sąsiednich diecezji. Wstępne powitanie przybywających, jednoczący śpiew z prośbą o ogarnięcie zebranych przez Ducha Świętego – i radosna, pierwsza część uroczystości. Wystąpił 90-osobowy dziecięco-młodzieżowy Zespół Pieśni i Tańca „Racławice” pod kierunkiem p. dyr. Ewy Sęk. Był to słowno-muzyczno-taneczny montaż W hołdzie Niezłomnemu Prymasowi Tysiąclecia, podkreślający jego patriotyczną postawę w służbie narodowi polskiemu. Ciekawym był artystyczny sposób przedstawienia stosunku Księdza Prymasa do przyrody i jego umiłowanie matki-ziemi, polskiej ziemi. Kiedy najmłodsi artyści przedstawiali „Taniec liści”, to patrzącym niemal oddech ustawał! Można było wyobrazić sobie Księdza Prymasa wpatrzonego w cuda przyrody w jej jesiennej, wiosennej, czy zimowej szacie…

11nLiczne poczty sztandarowe zajęły honorowe miejsce w pobliżu ołtarza polowego ustawionego przed pomnikiem Prymasa. Eucharystia rozpoczęła się o godz. 11.15. Z trzema biskupami: bpem Marianem Zimałkiem z Sandomierza, bpem Marianem Rojkiem z Przemyśla i bpem Józefem Szamockim z Torunia współkoncelebrowało ponad 20 kapłanów przybyłych z dziećmi i młodzieżą.
„Kolorowe”, pokazowe kazanie ks. bpa M. Rojka wszystkich trzymało w miłym napięciu. Na przykładzie kolorów otaczającej nas przyrody, zdołał ukazać piękno życia w odniesieniu do Boga-Stwórcy i tęsknotę za Nim, tęsknotę za świętością. Nawiązywał do Księdza Prymasa, który z Bożej Opatrzności cały rok tu trwał, zanurzony w źródle ciszy, z którego czerpał moc Ducha…

Przed zakończeniem Mszy świętej została odsłonięta i poświęcona mosiężna tablica upamiętniająca internowanie Księdza Prymasa w tutejszym klasztorze w latach 1955-56 oraz powstanie Jasnogórskich Ślubów Narodu i Wielkiej Nowenny przed Milenium Chrztu Polski. Jej odsłonięcia dokonali: wójt Gminy Komańcza St. Bielawka, przedstawiciel 21 Brygady Strzelców Podhalańskich z Rzeszowa ppłk W. Ostrowski oraz dyrektor Zakładu Karnego z pobliskiego Łupkowa M. Grabek. Harcerze Hufca ZHP z Sanoka odśpiewali modlitwę harcerską. Był to niezwykle podniosły moment uroczystości, podkreślający duchową obecność Prymasa Tysiąclecia w tym miejscu i jego patriotyzm. Gromki śpiew: My chcemy Boga, Panno Święta był odpowiedzią nas wszystkich na przesłanie Prymasa z Komańczy.

Kolejnym punktem uroczystości była prezentacja książki „Pasterz i Ojciec Narodu Stefan kardynał Wyszyński”. To biografia Księdza Prymasa, sercem pisana w Komańczy z myślą o dzieciach i młodzieży, dla których ten wielki Polak stał się wzorem i Patronem. Wraz z innymi drobnymi materiałami edukacyjnymi otrzymali ją wszyscy obecni.

Na zakończenie – miła niespodzianka: żołnierze 21 Brygady Strzelców Podhalańskich z Rzeszowa przygotowali wojskową grochówkę z chlebem i herbatą. Z gorącego posiłku skorzystało około tysiąca osób.
Poszczególne delegacje szkół w drodze powrotnej nawiedzały ulubione miejsce modlitwy Księdza Prymasa – figurę Matki Bożej Leśnej.
Cała uroczystość transmitowana była przez TVP 3 Rzeszów. TV TRWAM, również obecna na wyraźną prośbę pielgrzymów tu przybywających, retransmitowała ją w czasie późniejszym.