Zgromadzenie Sióstr Nazaretanek
Arch. Przemyska
par-kom1-300x200.jpg

Drodzy Pielgrzymi i Goście

Uczestnictwo we Mszy św. dla Parafian i Zwiedzających nadal pozostaje zawieszone (do odwołania).

Zwiedzających Izbę Pamięci prosimy o:

– noszenie maseczki.

– dezynfekcję rąk,

– unikanie dotykania elementów wyposażenia.

Do Izby Pamięci zapraszamy codziennie z wyjątkiem poniedziałków.

W większej grupie zwiedzających możliwość wysłuchania historii internowania Sługi Bożego Prymasa Stefana Wyszyńskiego opowiedzianej przez siostrę (np. przed klasztorem).

Dziękujemy za zrozumienie

pielgrz1325 września 2013 r. w klasztorze w Komańczy spotkali się uczniowie i wychowawcy ze szkół z południowej Polski noszących imię księdza kardynała Stefana Wyszyńskiego. W spotkaniu brało udział ponad 700 uczestników.

Po przywitaniu przez s. Ewę Adamczuk delegacje z szkół wniosły sztandary i rozpoczęła się Msza Św., której przewodniczył Ks. Bp Jan Wątroba – Ordynariusz Diecezji Rzeszowskiej.

Podczas homilii Ks. Biskup zachęcał wszystkich do czerpania z duchowości Sługi Bożego Kardynała Wyszyńskiego, a szczególnie do zaufania Bogu w każdej chwili, zawierzenia Matce Bożej, umiłowania Boga, Kościoła, drugiego człowieka, wymagania od siebie, stawiania modlitwy na pierwszym miejscu, dobrego wykorzystania czasu, który należy do Boga, pielęgnowania w sobie postawy „zło dobrem zwyciężaj”. Oprawę liturgiczną przygotowali w tym roku uczniowie wraz z nauczycielami ze Szkoły Podstawowej z Leżajska.

Na zakończenie S. Przełożona Bożena Gosztyła podziękowała wszystkim zgromadzonym.

Radosne wspólnotowe spotkanie zakończyło się agapą – poczęstunkiem drożdżówkami i ciepłą herbatą. Niektórzy mieli okazję obejrzeć pamiątki zgromadzone w Izbie Pamięci, jak również nawiedzić Matkę Bożą Leśną do której często spacerował z różańcem w ręku Kardynał Wyszyński. W radosnej atmosferze zakończyło się kolejne spotkanie w Komańczy.