Zgromadzenie Sióstr Nazaretanek
Arch. Przemyska
par-kom1-300x200.jpg

22n

Pogrzeb odbył się 19 czerwca 2012 r. (wtorek) o godz. 12.00 w kościele parafialnym w Komańczy.