Święto Świętej Rodziny 2014

swrodz14W Klasztorze Sióstr Nazaretanek w Komańczy uroczyście obchodzono Patronalne Święto Zgromadzenia.

Wczesnym rankiem do furty klasztornej zadzwoniły dzieci należące do scholki parafialnej razem ze swoimi Rodzinami, aby wspólnie z Siostrami uczestniczyć we Mszy Świętej. Modliliśmy się o miłość i zgodę w rodzinach i o to by były „Bogiem silne”, jak uczył Prymas Tysiąclecia. Całe rodziny pięknie zaangażowały się w liturgię: Rodzice czytali Słowo Boże, dzieci przygotowały oprawę muzyczną i posługiwały przy ołtarzu. Po komunii wszyscy modlili się tekstem codziennej modlitwy Sióstr Nazaretanek:

„Najświętsza Rodzino, błogosław i strzeż wszystkie rodziny świata. Zachowaj je złączone nierozerwalnym węzłem miłości, wierne otrzymanym łaskom i obowiązkom swego powołania. Spraw, aby żyły według prawa i przykazań Bożych, by ich życie było odbiciem Twego życia na ziemi i pozwoliło im kiedyś cieszyć się Twoim szczęściem w niebie. Amen”.

Ksiądz Kapelan kierując słowo do Rodzin nawiązał do odczytanej Ewangelii o znalezieniu Jezusa w świątyni. Podkreślił, że szczęśliwi są rodzice, którzy odnajdują swoje dzieci w świątyni (służba liturgiczna, scholka) i szczęśliwe są te dzieci, które widzą rodziców modlących się w kościele.

I to jeszcze nie koniec świętowania. Po południu rodzice jeszcze raz przywieźli dzieci do klasztoru, aby z tego miejsca rozpocząć razem z Siostrami Nazaretankami głoszenie radosnej nowiny o narodzeniu Bożego Syna.

Poprzebierane dzieci i siostry za Świętą Rodzinę, Trzech Króli, Pasterzy, Anioły z ,,gwiazdą na patyku”, wesołą kolędą i życzeniami na Nowy Rok wędrowali z domu do domu po całej Komańczy. Rodziny przyjmowały kolędników z radością i wdzięcznością.
Był to piękny dzień uczczenia Świętej Rodziny i rozbudzenia w sobie pragnienia naśladowania jej cnót.