28 maja 2015 r. – 34. rocznica śmierci Sł. B. Stefana Kard. Wyszyńskiego

rocznsmsw15W czwartek 28 maja 2015 r. obchodziliśmy 34. rocznicę śmierci Sługi Bożego Stefana Kardynała Wyszyńskiego, Prymasa Polski. W tym dniu również do Klasztoru Nazaretanek w Komańczy przybywali liczni pielgrzymi, aby spotkać się duchowo z Prymasem.

Szczególnymi gośćmi byli uczniowie i nauczyciele ze Szkoły Podstawowej im. Kardynała Wyszyńskiego i Gimnazjum z Komańczy, którzy obchodzili Dzień Patrona Szkoły. Świętowanie wszyscy rozpoczęli od uczestnictwa we Mszy Świętej celebrowanej przez Proboszcza parafii, ks. Jacka Czerkasa. Oprawę muzyczną Mszy przygotowała scholka dziewcząt, a kazanie wygłosił gość z przemyskiego seminarium duchownego, ks dr Norbert Podhorecki. Na uroczystości był obecny pan Stanisław Bielawka – Wójt Gminy oraz pani Katarzyna Stępień-Bek, przewodnicząca Rady Rodziców.

Po Mszy Świętej uczniowie przedstawili program artystyczny, na który składał się montaż słowno-muzyczny przypominający nam wartości bliskie sercu księdza Prymasa Wyszyńskiego oraz sylwetkę jego przyjaciela – Jana Pawła II. Później grupa uczniów z gimnazjum zachwyciła wszystkich wykonaniem kujawiaka, a na zakończenie uczennice klas IV-VI wykonały taniec do muzyki hip-hop.