Spotkanie szkół Im. Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego

pielgrz15„Powszechnie się mówi: Czas to pieniądz! A ja wam powiem: Czas to miłość! Całe nasze życie jest tyle warte ile jest w nim miłości!” – tymi słowami Prymasa Wyszyńskiego 23 września 2015 r. o godz. 10.00 rozpoczęliśmy w komanieckim Klasztorze Sióstr Nazaretanek coroczne spotkanie szkół noszących zaszczytne imię Księdza Kardynała Stefana Wyszyńskiego.
Wśród gości, oprócz licznie przybyłej młodzieży z opiekunami, obecna była również Siostra Prowincjalna Krakowskiej Prowincji Sióstr Nazaretanek – Elena Wróbel, a także kapłani, władze regionu z Panem Stanisławem Bielawką – Wójtem Gminy Komańcza na czele oraz gość honorowy w osobie Ks. Arcybiskupa Józefa Michalika przewodniczącego naszej uroczystej Eucharystii, sprawowanej z prośbą o rychłą beatyfikację Sługi Bożego Stefana Kardynała Wyszyńskiego.
W tym roku przybyło około 800 uczniów, którzy stanowili reprezentacje 19 szkół:

Gimnazjum Im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Dydni
Szkoła Podstawowa nr 3 Im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Leżajsku
Zespół Szkół w Głogowie Małopolskim
Gimnazjum Im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Pierzchnicy
Publiczne Gimnazjum Im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Siedliskach Tuchowskich
Publiczne Gimnazjum nr 1 Im. Stefana kardynała Wyszyńskiego w Łańcucie
Gimnazjum Im. Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego we Wróbliku Szlacheckim
Zespół Szkół Im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Wólce Niedźwieckiej
Szkoła Podstawowa nr 1 Im. Sługi Bożego Księdza Prymasa Stefana Kardynała Wyszyńskiego z Biłgoraja
Szkoła Podstawowa Im. Prymasa Tysiąclecia z Woli Zarczyckiej
Szkoła Podstawowa Im. ks. Stefana Kard. Wyszyńskiego w Sarzynie
Szkoła Podstawowa nr 7 Im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego z Krosna
Zespół Szkół Zawodowych Im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Dynowie
Publiczna Szkoła Podstawowa Im. Prymasa Stefana Wyszyńskiego z Partyni
Zespół Szkół Im. ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego z Połomi
Szkoła Podstawowa Im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Czudcu
Publiczne Gimnazjum Im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Jeżowem
Zespół Szkół Im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego z Komańczy
Gimnazjum nr 2 Im. Prymasa Tysiąclecia Kardynała Stefana Wyszyńskiego z Zagórza

Pierwszym punktem programu było przedstawienie esejów przygotowanych przez młodzież Gimnazjum z Zagórza. Młodzież przygotowana przez wychowawców zwróciła uwagę, że dziedzictwa Kardynała Wyszyńskiego nie możemy lekceważyć ani utracić.

Następnie trwając w atmosferze radości i wdzięczności za dar życia i posługi Prymasa Tysiąclecia wysłuchaliśmy programu słowno-muzycznego, w którym uczniowie Gimnazjum z Dydni złożyli hołd naszemu patronowi. “Idzie nowych ludzi plemię” – powtarzali za Prymasem młodzi ludzie zobowiązując się do wierności Jego ideałom miłości Boga i Ojczyzny. Całą uroczystość uświetnił zespół muzyczny dzieci ze Szkoły Podstawowej w Leżajsku, który przygotował piękną oprawę liturgiczną Mszy św.

W postawie skupienia rozpoczęliśmy drugą część spotkania, którą było uroczyste wprowadzenie Pocztów Sztandarowych poszczególnych szkół, złożenie przez uczniów biało-czerwonych kwiatów pod pomnikiem Kard. Wyszyńskiego, następnie wykonanie hymnu szkoły z Zagórza oraz Msza św. pod przewodnictwem Ks. Arcybiskupa Józefa Michalika. W imieniu wszystkich zgromadzonych Ks. Arcybiskupa przywitał ks. dziekan Jan Krupiński oraz młodzież z komanieckiego gimnazjum.

Ksiądz Arcybiskup w swojej homilii krótko opisał życie Ks. Prymasa Wyszyńskiego, ale szczególnie zwrócił uwagę na okres jego internowania i heroizm, z którym Sługa Boży znosił wszystkie przeciwności. Ksiądz Arcybiskup pytał zebranych: “Jak my znosimy przeciwności? Jak my kochamy Boga i Ojczyznę?”. Te pytania zostały nam postawione do osobistej refleksji. Podsumowaniem Mszy św. było podziękowanie Siostry Bożeny Gosztyły, Przełożonej Domu Sióstr Nazaretanek w Komańczy, która dziękując wszystkim za obecność i piękne uczestnictwo w naszych uroczystościach, jednocześnie zachęciła nas do pielęgnowania wartości, którym mimo cierpień i trudności Prymas dochował wierności. Na zakończenie spotkania wszyscy poczęstowaliśmy się pysznymi drożdżówkami i herbatą,

Piękna pogoda tego wrześniowego dnia wpisała się w całe piękno naszego spotkania…Niech to piękno trwa w nas i owocuje w codzienności miłością do Boga i naszej Ojczyzny.