Siostry Juniorystki w Komańczy

spsj16W dniach 21-23 października 2016 do Komańczy przybyły Siostry Juniorystki na swoje spotkanie formacyjne. Juniorat to kolejny etap w formacji zakonnej przygotowujący młode siostry do złożenia ślubów wieczystych.
W temat spotkania: „Maryja – Matka Miłosierdzia”, wprowadził nas ks. Josef Jaros, saletyn z Rzeszowa.
W konferencjach, które wygłosił podkreślał, że Fiat Maryi wypowiedziane w chwili Zwiastowania, dokonuje się każdego dnia w naszym życiu zakonnym. To nasze codzienne wybory, w najprostszych czynnościach dnia mogą być uwielbieniem Boga, jeżeli jak Maryja będziemy rozważać wszystko w naszych sercach.
Część spotkania miała charakter skupienia, podczas którego był czas na osobistą modlitwę przed Najświętszym Sakramentem, Eucharystie, spowiedź oraz radosny wieczór Uwielbienia. Nie zabrakło również rekreacji, podczas której mogłyśmy po prostu być ze sobą i dzielić się radością naszej konsekracji. Wspólnota domowa bardzo chętnie uczestniczyła w niektórych punktach programu, z czego bardzo się cieszyłyśmy. „Radosnego dawce miłuje Bóg” – tym zdaniem dziękujemy Siostrom ze wspólnoty domowej za otwarte serca i drzwi domu, oraz świadectwo życia charyzmatem Nazaretu. Odwdzięczamy się modlitwą i już czekamy na kolejne spotkanie w tak pięknym miejscu.

siostry Juniorystki