Droga Krzyżowa

00
01

 

.

I. Jezus na śmierć skazany
Stał przed Piłatem – spokojnie. Nie bronił się – dał świadectwo Prawdzie.

.

.

.

.02

 

.

II. Jezus bierze krzyż na ramiona swoje
Dobrowolnie – na mnie go nakładają przymusowo. Niosę krzyż tylko wtedy, gdy mi go włożą. Sam ramion po krzyż nie wyciągam.

.

.

..

03

 

 

 

III. Jezus upada pierwszy raz pod krzyżem
Bóg zgnębiony ciężarem win: Pan położył Nań nieprawości nas wszystkich.

 

 

 

04

 

.

.

IV. Jezus spotyka Matkę swoją
Spotkało się Dwoje: Niepokalana Sercem i Najmiłosierniejszy. Mówią o Zbawieniu ludzkości. Oboje najlepiej się rozumieją.

.

.

..

05

 

.

.

V. Szymon pomaga dźwigać krzyż Jezusowi
Chrystus pragnie tej pomocy. Jestem wezwany do współzadośćuczynienia. Chrystus wsparł się na Szymonie – poddam swoje ramię.

.

.

 

06

.

.

.

VI. Weronika ociera twarz Chrystusowi
Chrystus przyjmuje tę posługę współczucia. Płaci za nią hojnie – odtwarza oblicze swoje na chuście Weroniki.
Weronika wraca z obliczem Chrystusa w duszy.

.

.

07

 

 

.

VII. Jezus drugi raz upada pod krzyżem
Podźwignięty przez łaskę człowiek, słania się pod słabością win.

.

.

 

08

 

..

.

VIII. Jezus pociesza niewiasty jerozolimskie
Nie płaczcie nade Mną, ale płaczcie nad sobą i synami swymi (Łk 23,28). … Chrystus otworzył oczy niewiastom na istotę sprawy. Cierpienie nie może zamykać nigdy oczu na istotę i sens cierpienia.

.

.

 

09

 

 

IX. Jezus upada trzeci raz pod krzyżem
Najgłębszy upadek: na oblicze Boże, które dotknęło się błota drogi. Ale upadek nie jest tragedią: nie wszystko skończone. Chrystus wstał i poszedł na Kalwarię.

.

.

.

10

 

.

..

X. Jezus z szat zewleczony
Pozostał bez niczego. Nic nie przyniósł z sobą na ziemię – Pan świata – Pańska jest ziemia i jej napełnienie (Ps. 24,1) – i chce wracać do Ojca.

.

.

 

11

 

 

 

XI. Jezus do krzyża przybity
Błogosławione dłonie obezwładnione, apostolskie stopy zwiastującego pokój i dobro – skrępowane.
Wywyższony od ziemi – pociąga do siebie.

.

.

.

12

 

 

..

XII. Jezus na krzyżu umiera
W ręce Ojca – tajemnica oddania się Bogu i zaufania.

.

.

 

 

13

 

 

 

XIII. Jezus z krzyża zdjęty – na łonie Matki złożony
Spoczywam w macierzyńskich ramionach Maryi. Od chwili gdy Chrystus skonał Maryja stała się Matką Jego dzieci. Dalsza droga – z Nią. Pośredniczka.

.

.

 

.

14

 

 

...

XIV. Jezus do grobu złożony
Ziarno w Bożej roli – wiele owocu przynosi. Zmartwychwstanie i Żywot.

.

.

 

 

 

[Tekst zaczerpnięty z książki: Stefan Kardynał Wyszyński, Prymas Polski. Via Crucis, szkice więzienne. Soli Deo 2011]