Informacje kontaktowe

Klasztor Sióstr Najśw. Rodziny z Nazaretu (Siostry Nazaretanki)

Komańcza 27

38-543 Komańcza

Tel.: 13 4677056

e-mail: nazaretankikomancza(małpa)op.pl

Numer naszego konta bankowego:

Bank Pekao SA  69124023401111000031976961

Boże Błogosław naszym Darczyńcom