Zgromadzenie Sióstr Nazaretanek
Arch. Przemyska

Klasztor Sióstr Najśw. Rodziny z Nazaretu (Siostry Nazaretanki)

Komańcza 27

38-543 Komańcza

Tel.: 13 4677056

e-mail: nazaretankikomancza(małpa)op.pl

Numer naszego konta bankowego:

Bank Pekao SA  69124023401111000031976961

Boże Błogosław naszym Darczyńcom

Miejsce to  można nawiedzać codziennie w godzinach 8.30 – 17.00 (zorganizowane grupy warto zgłosić wcześniej). Jeśli chcemy zaplanować kilkudniowy pobyt w Klasztorze, należy uzgodnić termin pobytu.

Msze św. w klasztornej kaplicy odbywają się:
w tygodniu – o godz. 7.00, w środy o godz. 17.30;
w niedziele i święta obowiązkowe o 8.00 i 17.30.

Możesz wysłać wiadomość: