Dróżka Prymasa Tysiąclecia

00d29 października 1955 r. tą drogą przywieziono ks. kard. Stefana Wyszyńskiego do Klasztoru Sióstr Nazaretanek. Był to czwarty, ostatni już (po Rywałdzie Królewskim, Stoczku Warmińskim i Prudniku Śląskim) etap internowania Księdza Prymasa, trwający do 28 października 1956 r.

01d

Tutaj to, na modlitwie i w samotności, z dala od zgiełku świata, w pełnym zaufaniu Bożej Opatrzności i Bogurodzicy Maryi, dojrzewała dziejowa misja Prymasa Tysiąclecia wobec narodu i Kościoła w Polsce. Tu zrodził się program religijno-moralnej odnowy narodu, zawarty w tekście Jasnogórskich Ślubów Narodu i Wielkiej Nowennie, przygotowujących Ojczyznę do obchodów Tysiąclecia Chrztu Polski w r. 1966.
Wzdłuż drogi prowadzącej do klasztoru zamontowanych jest 15 kamiennych tablic, na których widnieją fragmenty Ślubów Jasnogórskich:

02d 03d

04d 05d

06d 07d

08d 09d

10d11d

 

Zwieńczeniem Dróżki jest kamienno-porcelitowy pomnik przedstawiający Prymasa – Wędrowca, zawierzającego naród Bożej Rodzicielce w częstochowskiej ikonie (wyk. Magdalena Rokosa z Blachowni k/Częstochowy):

12d

W Twoje dłonie Bogurodzico składamy naszą przeszłość
i przyszłość, całe nasze życie narodowe i społeczne…
Prowadź nas… do Ojczyzny Niebieskiej. Amen.
+ Stefan kard. Wyszyński, Prymas Polski

Poświęcenie pomnika odbyło 28 października 2006 r., w 50. rocznicę uwolnienia Prymasa i jego powrotu do Warszawy podczas Uroczystej Eucharystii, której przewodniczył J.E. kard. Józef Glemp, Prymas Polski.

Przybywających do klasztoru wita Najśw. Rodzina. (porcelitowe figury wyk. M. Rokosa)

13d

Poświęcenia figur dokonał Ks. abp Józef Michalik, Metropolita Przemyski, Przewodniczący Episkopatu Polski, w dniu 28 października 2005 r.