Ogłoszenie

Izbę Pamięci Prymasa Polski Stefana kard. Wyszyńskiego można zwiedzać codziennie w godzinach

8.30-12.00 i 14.00 – 17.00.

Zorganizowane grupy prosimy zgłosić wcześniej. Tel.: 13 4677056.

W poniedziałki Izba Pamięci zamknięta dla zwiedzających.

Msze św. w klasztornej kaplicy odbywają się:
w tygodniu – o godz. 7.00, w środy o godz. 17.30;
w niedziele i święta o 8.00 i 17.30.