Krakowskie Bractwo Kurkowe w Komańczy

Zaszczytem i radością było dla nas goszczenie w Komańczy w dniu 21 maja 2017 Krakowskiego Bractwa Kurkowego. Centralnym punktem spotkania była Msza Św., której przewodniczył o. Andrzej Napiórkowski OSPPE.