Zgromadzenie Sióstr Nazaretanek
Arch. Przemyska
par-kom1-300x200.jpg

Zaszczytem i radością było dla nas goszczenie w Komańczy w dniu 21 maja 2017 Krakowskiego Bractwa Kurkowego. Centralnym punktem spotkania była Msza Św., której przewodniczył o. Andrzej Napiórkowski OSPPE.