Zgromadzenie Sióstr Nazaretanek
Arch. Przemyska
par-kom1-300x200.jpg

Drodzy Pielgrzymi i Goście

Uczestnictwo we Mszy św. dla Parafian i Zwiedzających nadal pozostaje zawieszone (do odwołania).

Zwiedzających Izbę Pamięci prosimy o:

– noszenie maseczki.

– dezynfekcję rąk,

– unikanie dotykania elementów wyposażenia.

Do Izby Pamięci zapraszamy codziennie z wyjątkiem poniedziałków.

W większej grupie zwiedzających możliwość wysłuchania historii internowania Sługi Bożego Prymasa Stefana Wyszyńskiego opowiedzianej przez siostrę (np. przed klasztorem).

Dziękujemy za zrozumienie

20 maja 2017 r. do Klasztoru Sióstr Nazaretanek w Komańczy, miejsca, gdzie w latach 1955-56 internowany był Stefan Kardynał Wyszyński, przybyła Pielgrzymka Akademicka Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Pracownicy i studenci chcieli w ten  sposób podziękować Bogu za dar osoby Prymasa Tysiąclecia, który był naszym absolwentem, wykładowcą i Wielkim Kanclerzem.

Pielgrzymów powitali gospodarze miejsca – Siostry Nazaretanki, kapelan Klasztoru oraz Wójt Gminy Komańcza p. Stanisław Bielawka. O godz. 12.00 pielgrzymi uczestniczyli we Mszy św. koncelebrowanej, której przewodniczył JM Ks. Prof. Antoni Dębiński, Rektor KUL. Po małym poczęstunku Goście zwiedzili Klasztor, zapoznając się z pamiątkami pobytu Sługi Bożego ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego.