Pielgrzymka Akademicka KUL do Komańczy

20 maja 2017 r. do Klasztoru Sióstr Nazaretanek w Komańczy, miejsca, gdzie w latach 1955-56 internowany był Stefan Kardynał Wyszyński, przybyła Pielgrzymka Akademicka Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Pracownicy i studenci chcieli w ten  sposób podziękować Bogu za dar osoby Prymasa Tysiąclecia, który był naszym absolwentem, wykładowcą i Wielkim Kanclerzem.

Pielgrzymów powitali gospodarze miejsca – Siostry Nazaretanki, kapelan Klasztoru oraz Wójt Gminy Komańcza p. Stanisław Bielawka. O godz. 12.00 pielgrzymi uczestniczyli we Mszy św. koncelebrowanej, której przewodniczył JM Ks. Prof. Antoni Dębiński, Rektor KUL. Po małym poczęstunku Goście zwiedzili Klasztor, zapoznając się z pamiątkami pobytu Sługi Bożego ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego.