Zgromadzenie Sióstr Nazaretanek
Arch. Przemyska
par-kom1-300x200.jpg

20 maja 2017 r. do Klasztoru Sióstr Nazaretanek w Komańczy, miejsca, gdzie w latach 1955-56 internowany był Stefan Kardynał Wyszyński, przybyła Pielgrzymka Akademicka Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Pracownicy i studenci chcieli w ten  sposób podziękować Bogu za dar osoby Prymasa Tysiąclecia, który był naszym absolwentem, wykładowcą i Wielkim Kanclerzem.

Pielgrzymów powitali gospodarze miejsca – Siostry Nazaretanki, kapelan Klasztoru oraz Wójt Gminy Komańcza p. Stanisław Bielawka. O godz. 12.00 pielgrzymi uczestniczyli we Mszy św. koncelebrowanej, której przewodniczył JM Ks. Prof. Antoni Dębiński, Rektor KUL. Po małym poczęstunku Goście zwiedzili Klasztor, zapoznając się z pamiątkami pobytu Sługi Bożego ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego.

Izbę Pamięci Prymasa Polski Stefana kard. Wyszyńskiego można zwiedzać codziennie w godzinach:
8.30 – 12.00  i  14.00 – 17.00.
Zorganizowane grupy prosimy zgłosić wcześniej. Tel.: 13 4677056.
W poniedziałki Izba Pamięci zamknięta dla zwiedzających.
Msze św. w klasztornej kaplicy odbywają się:
w tygodniu – o godz. 7.30, w środy o godz. 17.30;
w niedziele i święta o 8.00 i 17.30.