Dziękczynienie za wielkiego Prymasa i Ojca Narodu

W sobotę, 6 sierpnia 2011 r., w związku ze 110. rocznicą urodzin Sługi Bożego Stefana kard. Wyszyńskiego (ur.3.08.1901 w Zuzeli), w Komańczy – w miejscu ostatniego etapu jego internowania (29.10.1955-28.10.1956) – uroczyście dziękowaliśmy Panu Bogu za Wielkiego Prymasa i Ojca Narodu.
32nW modlitewnym spotkaniu przed klasztorem uczestniczyli pielgrzymi, turyści, mieszkańcy Komańczy i okolic. Najpierw siostry przybliżyły duchowy klimat tego szczególnego miejsca. Po nawiedzeniu Izby Pamięci i krótkiej modlitwie w kaplicy, w której przed laty modlił się i umacniał duchowo internowany Prymas Polski, zostało przedstawione „przesłanie Prymasa Komańczy” – potęga jego modlitwy i zaufania Bożej Opatrzności, odpowiedzialność za losy Kościoła w Polsce, czynne zaangażowanie się w religijno-moralną odnowę narodu poprzez opracowanie tekstu Jasnogórskich Ślubów Narodu i programu Wielkiej Nowenny, przygotowujących Ojczyznę do obchodów Tysiąclecia Chrztu Polski.

W liturgię Eucharystii sprawowanej pod przewodnictwem ks. bpa Mariana Rojka z ks. Dziekanem Janem Krupińskim i kilkoma kapłanami, czynnie zaangażowali się uczestnicy Oazy Rodzin i Oazy Nowego Życia wakacyjnego turnusu rekolekcyjnego, którzy przybyli tu z Przemyśla wraz ze swoim moderatorem – ks. Januszem Krygowskim.

33nLiturgię Eucharystii ubogacił śpiewem i muzyką zespół „Trapiści” z Podkowy Leśnej koło Warszawy. Wspaniałym był też koncert tego Zespołu, rozmiłowanego w osobie Sługi Bożego prymasa Stefana Wyszyńskiego i tej bieszczadzkiej ziemi… Z serca im dziękujemy!
Byli też tacy (z Leska i Gminy Komańcza), którzy na swój sposób włączyli się w tę ważną uroczystość – ofiarowali drożdżówki na poczęstunek gości i pomogli w projekcji filmu „13. Dzień – Fatima”. Ogarniamy ich modlitwą, dziękując za konkretną pomoc.