Zgromadzenie Sióstr Nazaretanek
Arch. Przemyska
par-kom1-300x200.jpg

Drodzy Pielgrzymi i Goście

Uczestnictwo we Mszy św. dla Parafian i Zwiedzających nadal pozostaje zawieszone (do odwołania).

Zwiedzających Izbę Pamięci prosimy o:

– noszenie maseczki.

– dezynfekcję rąk,

– unikanie dotykania elementów wyposażenia.

Do Izby Pamięci zapraszamy codziennie z wyjątkiem poniedziałków.

W większej grupie zwiedzających możliwość wysłuchania historii internowania Sługi Bożego Prymasa Stefana Wyszyńskiego opowiedzianej przez siostrę (np. przed klasztorem).

Dziękujemy za zrozumienie

Kronika

pielgrz1325 września 2013 r. w klasztorze w Komańczy spotkali się uczniowie i wychowawcy ze szkół z południowej Polski noszących imię księdza kardynała Stefana Wyszyńskiego. W spotkaniu brało udział ponad 700 uczestników.

Po przywitaniu przez s. Ewę Adamczuk delegacje z szkół wniosły sztandary i rozpoczęła się Msza Św., której przewodniczył Ks. Bp Jan Wątroba – Ordynariusz Diecezji Rzeszowskiej.

Podczas homilii Ks. Biskup zachęcał wszystkich do czerpania z duchowości Sługi Bożego Kardynała Wyszyńskiego, a szczególnie do zaufania Bogu w każdej chwili, zawierzenia Matce Bożej, umiłowania Boga, Kościoła, drugiego człowieka, wymagania od siebie, stawiania modlitwy na pierwszym miejscu, dobrego wykorzystania czasu, który należy do Boga, pielęgnowania w sobie postawy „zło dobrem zwyciężaj”. Oprawę liturgiczną przygotowali w tym roku uczniowie wraz z nauczycielami ze Szkoły Podstawowej z Leżajska.

Na zakończenie S. Przełożona Bożena Gosztyła podziękowała wszystkim zgromadzonym.

Radosne wspólnotowe spotkanie zakończyło się agapą – poczęstunkiem drożdżówkami i ciepłą herbatą. Niektórzy mieli okazję obejrzeć pamiątki zgromadzone w Izbie Pamięci, jak również nawiedzić Matkę Bożą Leśną do której często spacerował z różańcem w ręku Kardynał Wyszyński. W radosnej atmosferze zakończyło się kolejne spotkanie w Komańczy.

“Jest w Komańczy dom jasny malowany nadzieją i koronką z drzewa ozdobiony szumem jodeł wiekowych i zapachem żywicznym w każdej porze szczelnie otulony…”

(ks. Zbigniew Czuchra MS)

rekskup13Docierając do Komańczy, pośród “jodeł wiekowych” znajdujemy klasztor Sióstr Nazaretanek, który od ponad 80 lat spogląda ze zbocza Birczy na zastępy świerków salutujących przed nim na baczność. Przepiękny, drewniany budynek na murowanej opoce, który otworzył przed rodzinami z naszego przedszkola swoje drzwi i serce, gdzie mogliśmy spędzić czas rekreacyjno–skupieniowy od 19 do 21 kwietnia 2013. Czas, który pozwolił nie tyle odpocząć w tak pięknym miejscu od zgiełku codzienności, co poczuć obecność i działanie Ducha Świętego oraz wyczuwalną i wciąż żywą obecność Prymasa Polski Stefana kardynała Wyszyńskiego.

Czytaj więcej

wizyt

Od 22 do 25 marca 2013 r. w naszej wspólnocie w Komańczy gościłyśmy Matkę Generalną Janę Zawieja.
Matka Jana przybyła do Komańczy w ramach wizytacji, którą w tym roku przeprowadza w Prowincji Krakowskiej.
Czas odwiedzin w Komańczy przypadł na pierwsze dni wiosny, jednak zima na ten czas nie chciała jeszcze ustąpić… Śnieg, mróz i słońce też miały swój urok, szczególnie w tym miejscu.
Jesteśmy wdzięczne Panu Bogu za ten czas łaski, za obecność pośród nas Matki Jany.
Wspieramy modlitwą Jej posługę dla naszego Zgromadzenia.