Odwiedziny Matki Generalnej

wizyt

Od 22 do 25 marca 2013 r. w naszej wspólnocie w Komańczy gościłyśmy Matkę Generalną Janę Zawieja.
Matka Jana przybyła do Komańczy w ramach wizytacji, którą w tym roku przeprowadza w Prowincji Krakowskiej.
Czas odwiedzin w Komańczy przypadł na pierwsze dni wiosny, jednak zima na ten czas nie chciała jeszcze ustąpić… Śnieg, mróz i słońce też miały swój urok, szczególnie w tym miejscu.
Jesteśmy wdzięczne Panu Bogu za ten czas łaski, za obecność pośród nas Matki Jany.
Wspieramy modlitwą Jej posługę dla naszego Zgromadzenia.