Zgromadzenie Sióstr Nazaretanek
Arch. Przemyska
par-kom1-300x200.jpg

Drodzy Pielgrzymi i Goście

Uczestnictwo we Mszy św. dla Parafian i Zwiedzających nadal pozostaje zawieszone (do odwołania).

Zwiedzających Izbę Pamięci prosimy o:

– noszenie maseczki.

– dezynfekcję rąk,

– unikanie dotykania elementów wyposażenia.

Do Izby Pamięci zapraszamy codziennie z wyjątkiem poniedziałków.

W większej grupie zwiedzających możliwość wysłuchania historii internowania Sługi Bożego Prymasa Stefana Wyszyńskiego opowiedzianej przez siostrę (np. przed klasztorem).

Dziękujemy za zrozumienie

rocznsmsw15W czwartek 28 maja 2015 r. obchodziliśmy 34. rocznicę śmierci Sługi Bożego Stefana Kardynała Wyszyńskiego, Prymasa Polski. W tym dniu również do Klasztoru Nazaretanek w Komańczy przybywali liczni pielgrzymi, aby spotkać się duchowo z Prymasem.

Szczególnymi gośćmi byli uczniowie i nauczyciele ze Szkoły Podstawowej im. Kardynała Wyszyńskiego i Gimnazjum z Komańczy, którzy obchodzili Dzień Patrona Szkoły. Świętowanie wszyscy rozpoczęli od uczestnictwa we Mszy Świętej celebrowanej przez Proboszcza parafii, ks. Jacka Czerkasa. Oprawę muzyczną Mszy przygotowała scholka dziewcząt, a kazanie wygłosił gość z przemyskiego seminarium duchownego, ks dr Norbert Podhorecki. Na uroczystości był obecny pan Stanisław Bielawka – Wójt Gminy oraz pani Katarzyna Stępień-Bek, przewodnicząca Rady Rodziców.

Po Mszy Świętej uczniowie przedstawili program artystyczny, na który składał się montaż słowno-muzyczny przypominający nam wartości bliskie sercu księdza Prymasa Wyszyńskiego oraz sylwetkę jego przyjaciela – Jana Pawła II. Później grupa uczniów z gimnazjum zachwyciła wszystkich wykonaniem kujawiaka, a na zakończenie uczennice klas IV-VI wykonały taniec do muzyki hip-hop.