Zgromadzenie Sióstr Nazaretanek
Arch. Przemyska
par-kom1-300x200.jpg

Drodzy Pielgrzymi i Goście

Uczestnictwo we Mszy św. dla Parafian i Zwiedzających nadal pozostaje zawieszone (do odwołania).

Zwiedzających Izbę Pamięci prosimy o:

– noszenie maseczki.

– dezynfekcję rąk,

– unikanie dotykania elementów wyposażenia.

Do Izby Pamięci zapraszamy codziennie z wyjątkiem poniedziałków.

W większej grupie zwiedzających możliwość wysłuchania historii internowania Sługi Bożego Prymasa Stefana Wyszyńskiego opowiedzianej przez siostrę (np. przed klasztorem).

Dziękujemy za zrozumienie

Kronika

06n„Czcigodny i umiłowany Księże Prymasie! Pozwól, że powiem po prostu, co myślę. Nie byłoby na stolicy Piotrowej tego papieża Polaka, gdyby nie było Twojej wiary, nie cofającej się przed więzieniem i cierpieniem, Twojej heroicznej nadziei, Twojego zawierzenia bez reszty Matce Kościoła, gdyby nie było Jasnej Góry – i tego całego okresu dziejów Kościoła w Ojczyźnie naszej, które jest związane z Twoim biskupim i prymasowskim posługiwaniem.”
(Jan Paweł II, 23 października 1978)

W strugach deszczu, 25 września 2012 roku, nasz klasztor po raz kolejny gościł uczestników spotkania szkół, których patronem jest Sługa Boży ks. Prymas Stefan Wyszyński. Zgromadziło się około 500 uczniów.
Po przywitaniu, w którym ukazano uczniom, że ich Patron może być doskonałym przewodnikiem w mającym się rozpocząć roku wiary, nastąpiła część artystyczna. Montaż muzyczno-słowny przygotowali uczniowie z Zespołu Szkół w Głogowie Małopolskim. Warto tu zauważyć i docenić piękny śpiew dzieci i młodzieży.

07nUczniowie tejże szkoły zatroszczyli się również o oprawę Mszy Świętej, której przewodniczył JE ks. bp Jan Wątroba z Częstochowy, który gościł na pierwszym spotkaniu w 2006 roku. Pod koniec Mszy Świętej wyszło upragnione słońce, które można rzec było nagrodą za wytrwałość dla wszystkich uczestniczących w spotkaniu.

Po symbolicznym poczęstunku – drożdżówkach (od P. Szelca z Leska i Piekarni w Komańczy) i ciepłym kompocie dzieci i młodzież zaczęła powracać do swoich domów. Niektórzy przeszli śladami Prymasa, inni udali się na komańczański cmentarz, by pomodlić się przez chwilę przy grobie s.Bogumiły, która włożyła wiele serca i trudu by nieść orędzie ks. Prymasa.

W tym roku trud organizacyjny wzięła na siebie s. Przełożona Urszula wspomagana przez s. Weronikę z Krakowa i wspólnotę z domu w Komańczy.

08nPo parafiach archidiecezji przemyskiej peregrynuje Krzyż, który w czasie swej ostatniej Drogi Krzyżowej trzymał w dłoniach bł. Jan Paweł II.
Krzyż, który towarzyszył Ojcu Świętemu Janowi Pawłowi II podczas ostatniego nabożeństwa Drogi Krzyżowej, został wykonany na terenie archidiecezji przemyskiej i po śmierci Papieża został przekazany przez abpa Mieczysława Mokrzyckiego na przechowanie do parafii Kraczkowa, mieszczącej się również na terenie archidiecezji. Stamtąd przekazywany jest on do różnych parafii w kraju. Po uroczystościach 33. rocznicy wyboru kard. Karola Wojtyły na papieża rozpoczęła się jego peregrynacja w archidiecezji przemyskiej.
W każdej parafii archidiecezji przemyskiej krzyż przebywa dobę. Pierwszą stację miał 17 października 2011 r. w katedrze przemyskiej, a peregrynacja zakończy się 8 grudnia 2012 r. w parafii Chrystusa Króla w Jarosławiu.
Do parafii Komańcza krzyż przybył w dniu 4 lipca 2012 r. W naszej kaplicy odbywała się adoracja krzyża w nocy z 4 na 5 lipca.

22n

Pogrzeb odbył się 19 czerwca 2012 r. (wtorek) o godz. 12.00 w kościele parafialnym w Komańczy.