Sługo Boży Księże Prymasie, prowadź nas na ścieżkach wiary

06n„Czcigodny i umiłowany Księże Prymasie! Pozwól, że powiem po prostu, co myślę. Nie byłoby na stolicy Piotrowej tego papieża Polaka, gdyby nie było Twojej wiary, nie cofającej się przed więzieniem i cierpieniem, Twojej heroicznej nadziei, Twojego zawierzenia bez reszty Matce Kościoła, gdyby nie było Jasnej Góry – i tego całego okresu dziejów Kościoła w Ojczyźnie naszej, które jest związane z Twoim biskupim i prymasowskim posługiwaniem.”
(Jan Paweł II, 23 października 1978)

W strugach deszczu, 25 września 2012 roku, nasz klasztor po raz kolejny gościł uczestników spotkania szkół, których patronem jest Sługa Boży ks. Prymas Stefan Wyszyński. Zgromadziło się około 500 uczniów.
Po przywitaniu, w którym ukazano uczniom, że ich Patron może być doskonałym przewodnikiem w mającym się rozpocząć roku wiary, nastąpiła część artystyczna. Montaż muzyczno-słowny przygotowali uczniowie z Zespołu Szkół w Głogowie Małopolskim. Warto tu zauważyć i docenić piękny śpiew dzieci i młodzieży.

07nUczniowie tejże szkoły zatroszczyli się również o oprawę Mszy Świętej, której przewodniczył JE ks. bp Jan Wątroba z Częstochowy, który gościł na pierwszym spotkaniu w 2006 roku. Pod koniec Mszy Świętej wyszło upragnione słońce, które można rzec było nagrodą za wytrwałość dla wszystkich uczestniczących w spotkaniu.

Po symbolicznym poczęstunku – drożdżówkach (od P. Szelca z Leska i Piekarni w Komańczy) i ciepłym kompocie dzieci i młodzież zaczęła powracać do swoich domów. Niektórzy przeszli śladami Prymasa, inni udali się na komańczański cmentarz, by pomodlić się przez chwilę przy grobie s.Bogumiły, która włożyła wiele serca i trudu by nieść orędzie ks. Prymasa.

W tym roku trud organizacyjny wzięła na siebie s. Przełożona Urszula wspomagana przez s. Weronikę z Krakowa i wspólnotę z domu w Komańczy.