50. rocznica napisania tekstu Ślubów Jasnogórskich

17nOd końca października 2005 r. trwał jubileuszowy – 50. rok internowania Księdza Prymasa Stefana Wyszyńskiego w naszym Leśnym Domu w Komańczy. Ileż w owym pamiętnym roku tutaj się dokonało! W ciszy przepięknej bieszczadzkiej przyrody, w samotności serca na modlitwie, w wielkim zaufaniu Bogurodzicy-Najmilszej Matce, zrodził się program religijnej i moralnej odnowy Narodu i Kościoła w Polsce. Trudny, a zarazem wielki „czas łaski”!

Mijało 300 lat od królewskich ślubów Jana Kazimierza złożonych przed obrazem Matki Bożej Łaskawej we Lwowskiej Katedrze (1.IV.1656 r.)… Przynaglany modlitwą i prośbami płynącymi z Jasnej Góry oraz swego Instytutu, internowany w Komańczy Ksiądz Prymas jakby w natchnieniu, bez żadnych poprawek, zredagował nowy tekst roty, odpowiedni do czasu i potrzeb swego umiłowanego narodu. Jasnogórskie Śluby powstały o świcie 16 maja 1956 r. pomiędzy godziną 5.00 a 7.00, przed poranną Eucharystią. Był to dzień liturgicznego wspomnienia św. Andrzeja Boboli, świadka ślubów Jana Kazimierza, na których kształt wywarł niemały wpływ.

Na obchody 50. rocznicy powstania Jasnogórskich Ślubów Narodu w Klasztorze Sióstr Nazaretanek wraz z katechetami i wychowawcami przybyły młodzież i dzieci z Komańczy i okolicznych miejscowości, a także delegacje z całego Podkarpacia, zwłaszcza ze szkół noszących imię Sługi Bożego Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego – kilkanaście autokarów! Uroczystości rozpoczęły się o godz. 10.00 radosnym powitaniem poszczególnych delegacji dzieci i młodzieży przybyłych z Jaślisk, Wólki Pełkińskiej, Woli Rafałowskiej, Głogowa Małopolskiego, Leżajska, Łańcuta, Wielkiej Polany, Dynowa, Zamościa, Biłgoraja, Ustrzyk Dolnych, Lecki, Szczepanowa, Sanoka, Niebieszczan, Tarnawy Dolnej, Łukowego, Wisłoka, Rzepedzi, Szczawnego, i in. Głębokie wrażenie wywierały poczty sztandarowe zajmujące honorowe miejsce przy pomniku Prymasa Tysiąclecia… Program słowno-muzyczny o tematyce internowania Księdza Prymasa ze szczególnym uwzględnieniem Jasnogórskich Ślubów Narodu i całą oprawę muzyczną liturgii poprowadziła parafia OO. Franciszkanów z Sanokao. Piotr Szczepański z młodzieżą i scholą “Dzwoneczki Franciszkańskie“.

18nUroczystej Eucharystii sprawowanej przy ołtarzu polowym ustawionym przed pomnikiem Prymasa Tysiąclecia przewodniczył J.E. ks. bp Jan Wątroba z Częstochowy. Towarzyszył mu ks. Marian Wojcieszak, proboszcz parafii św. Zygmunta. A więc Częstochowa – wyraźny znak jedności z umiłowaną przez Księdza Prymasa Panią Jasnogórską, której tak bardzo zawierzył i cały Jej się oddał w niewolę miłości. W koncelebrze wzięło udział ponad dwudziestu kapłanów przybyłych z dziećmi i młodzieżą. W słowie Bożym skierowanym do zebranych Ksiądz Biskup najpierw nawiązał do Patrona dnia – św. Andrzeja Boboli z pobliskiej Strachociny, który w roku 1657 poniósł śmierć męczeńską za wiarę z rąk prawosławnych kozaków. Apostoł Pińszczyzny i Podlasia, ekumeniczny Patron Polski i stołecznego miasta Warszawy wciąż uczy nas gorliwości w walce o dusze braci, o wiarę… Nawiązując do osoby Księdza Prymasa i dzieła, które tu powstało z Bożej Opatrzności i w zaufaniu Bogurodzicy Maryi, Ksiądz Biskup w niezwykle prosty sposób ukazał wagę Ślubów Jasnogórskich oraz ich aktualność, przekładając tekst roty na język praktyczny dla każdego pokolenia. Spoglądając na maluszków wpatrzonych weń ciekawymi oczyma, i na nieco starsze dzieci, na młodzież, wychowawców i rodziców, z uśmiechem objaśniał – zda się każdemu z osobna – co to znaczy walczyć z wadami narodowymi i wszelkimi przywarami, jak zdobywać cnoty przeciwne wadom, w jaki sposób napełniać serca dobrem i miłością, być obowiązkowym, sumiennym, rzetelnym w pracy. Jakie to ważne, by każdy z nas od siebie zaczynał odnowę!…

Nie mogło zabraknąć w tym dniu gorącej modlitwy za Ojczyznę, którą Ksiądz Prymas kochał bardziej niż własne serce; i wdzięczności za dar duchowego spotkania z Prymasem Tysiąclecia w miejscu przenikniętym jego szczególną obecnością i modlitwą; za piękną majową pogodę i „orkiestrę leśną” z chórem ptasim… Słowa podziękowania pod adresem Księdza Biskupa skierował ks. dziekan Jan Krupiński. Nie omieszkał, oczywiście, zaprosić Dostojnych Gości na dłuższy pobyt w tym uroczym zakątku Bieszczad. Zaproszenie zostało przyjęte!

Po Mszy św. na wesoło wystąpiły Dzwoneczki Franciszkańskie i przebywające tu na wypoczynku Siostry Nowicjuszki, a Dziecięcy Zespół Ludowy z Łukowego pokazał nieco folkloru miejscowego. Nadszedł czas na konkurs. I tu – zabłysły wiedzą o Prymasie Tysiąclecia przedstawiciele kilku szkół im. Sługi Bożego ks. kard. Stefana Wyszyńskiego. Wyróżnionych też zostało kilkanaście prac plastycznych związanych ze Ślubami Jasnogórskimi, które dzieci przyniosły do ołtarza podczas Eucharystii. Po krótkiej przerwie na posiłek wyruszyła pielgrzymka do figury Matki Bożej Leśnej na majówkę – tam, gdzie często z różańcem w ręku pamiętnego roku zachodził Ksiądz Prymas. Niepokalana od ponad 80 lat na tym wzgórzu pod baldachimem jarzębiny ma swoje ciche sanktuarium i rozdziela łaski proszącym. Jak usunęła przed laty jad żmijowy proszącemu z wiarą o ratunek, zatarła ślady skutego kajdanami uciekiniera, pocieszała i napełniała pokojem oddanego Jej bez reszty Niewolnika miłości – tak samo czyni i dziś tym, którzy z ufnością garną się do Niej. Dobra Matka! Pozwól mi przyjść do Ciebie, takim zwyczajnym, jakim jestem – śpiewały dzieci i zda się – pokryte kobiercem kolorowego kwiecia całe wzgórze wtórowało… Tu – po błogosławieństwie – nastąpiło oficjalne zakończenie uroczystości.

Jubileuszowy Rok internowania Prymasa Tysiąclecia w Komańczy trwał do 28 października 2006. To szczególny czas. Zapraszamy wszystkie siostry do duchowego spotkania z Księdzem Prymasem na ścieżkach, którymi On niegdyś chadzał rozmodlony i zasłuchany…

(s. Bogumiła Z.)