Poświęcenie obrazu Jezusa Miłosiernego i relikwiarza Sióstr Męczennic z Nowogródka

21n20n14 kwietnia 2012 r. w naszej kaplicy nastąpiło uroczyste poświęcenie obrazu Pana Jezusa Miłosiernego oraz relikwiarza Błogosławionych Sióstr Nazaretanek Męczennic z Nowogródka.
Obraz ufundowany przez pp. Marię i Krzysztofa Sarnów z Rzeszowa umieszczony został po lewej stronie ołtarza, naprzeciwko obrazu przedstawiającego męczeństwo Bł. Sióstr z Nowogródka.