Zgromadzenie Sióstr Nazaretanek
Arch. Przemyska
par-kom1-300x200.jpg

21n20n14 kwietnia 2012 r. w naszej kaplicy nastąpiło uroczyste poświęcenie obrazu Pana Jezusa Miłosiernego oraz relikwiarza Błogosławionych Sióstr Nazaretanek Męczennic z Nowogródka.
Obraz ufundowany przez pp. Marię i Krzysztofa Sarnów z Rzeszowa umieszczony został po lewej stronie ołtarza, naprzeciwko obrazu przedstawiającego męczeństwo Bł. Sióstr z Nowogródka.

Izbę Pamięci Prymasa Polski Stefana kard. Wyszyńskiego można zwiedzać codziennie w godzinach:
8.30 – 12.00  i  14.00 – 17.00.
Zorganizowane grupy prosimy zgłosić wcześniej. Tel.: 13 4677056.
W poniedziałki Izba Pamięci zamknięta dla zwiedzających.
Msze św. w klasztornej kaplicy odbywają się:
w tygodniu – o godz. 7.30, w środy o godz. 17.30;
w niedziele i święta o 8.00 i 17.30.